Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé!
Bài viết Bài viết :
126
:
Giới tính Giới tính :
Nam
:
Cảm ơn Cảm ơn :
29
:
Anh Tư
Anh Tư

Anh Tư
Administrators

Administrators
Bài viết Bài viết : 126
Giới tính Giới tính : Nam
Cảm ơn Cảm ơn : 29
Chương trình AKAM


1. Giới thiệu chương trình:
- AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàn toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.

- Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.

- AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.

- Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.


2. Download chương trình:
- Phiên bản 4.2.1 - Link 01
- Phiên bản 4.2.1 - Link 02
- Phiên bản 4.1.9 (fix bug lech toa do khi dua chuot vao man hinh)
- Phiên bản 4.1.8
- Phiên bản 2.9.9
- Nếu chưa có Fonts VNI-Times thì download tại đây.


3. Hướng dẫn sử dụng:
- Chạy chương trình: chạy file AKAM.exe
Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H01_FLASH
H1. Thông tin chương trình

- Đợi 3 giây bạn sẽ vào màn hình chính của chương trình AKAM
Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H02_AKAM
H2. Giao diện chính AKAM

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H03_NEW Tạo mới script: Khi bạn bấm vào nút này thì chương trình sẻ tạo mới một kịch bản mới.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H04_OPEN Mở kịch bản: Khi bạn muốn mở một kịch bản nào đó đã được tạo từ trước thì hãy bấm vào nút này chương trình sẽ đưa bạn đến màn hình chứa danh sách kịch bản bạn đã tạo trước đó, và bạn hãy chọn kịch bản nào bạn muốn mở.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H05_SAVE Lưu kịch bản: Khi bạn soạn thảo kịch bản hay sửa lại kịch bản, bạn hãy bấm vào nút này để lưu lại kịch bản của bạn.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H06_EXPORT Nhập từ kịch bản: Bạn bấn vào nút này để đưa những đoạn lệnh từ những kịch bản bạn đã định nghĩa trước.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H07_OPTION Tùy chọn: Kích vào đây để cài đặt một số lựa chọn.


Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H07_OPTIONS2
H3. Tùy chọn

i. Ẩn chương trình AKAM khi chạy kịch bản: Khi bạn bấm nút thì chương trình AKAM sẽ thu nhỏ xuống gốc dưới cùng bên phải.

ii. Hiện thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thực thi xong kịch bản thì sẽ hiện thị thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’.

iii. Đưa con chuột vào màn hình trước khi kích chuột: Một số trương trình cần phải đưa con chuột vào màn hình thì mới thực hiện thao tác chuột được vì dụ như: Game, Flash,…

iv. Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ điều khiển cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chương trình vẫn điều khiển được và hoàn toàn không chiếm chuột

v. Tốc độ gõ phím là khoản thời gian gõ 2 phím liên tiếp.

vi. Thời gian nhấn và thả chuột là khoản thời gian nhấn chuột xuống và thả chuột ra.

vii. Thời gian bấm và thả phím là khoản thời gian bấm phím xuống và thả phím ra.

viii. Chờ sự tồn tại của cửa sổ là khoản thời gian chờ cửa sổ đó tồn tại.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H07_LANGUAGE Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vào nút này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.
- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H08_HIDE Thu nhỏ chương trình AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.


Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H08_HIDE2
H4. Thu nhỏ AKAM

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H09_INFO Thông tin chường trình: xem thông tin chương trình và việc đăng ký của bạn.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H10_EXIT Thoát khỏi chương trình AKAM.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H11_LOCATION Chọn vị trí cần thao tác chuột và phím.


Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H11_LOCATION2
H5. Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H12_MOUSE Chọn thao tác chuột cần thực thi.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H13_KEYSTORE Nhấn phím cần thực thi.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H14_KEYV Bàn phím ảo giúp bạn nhập phím dẽ dàng hơn.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H15_CTRL_ALT_SHIFT Bấm tộ hợp thêm phím Ctrl, Shift, Alt: Bạn muốn bấn thêm phím nào thì hãy đánh dấu chọn vào nó.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H16_WAIT Thời gian chờ thực hiện dòng lệnh này. 1000 = 1 giây.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H17_WINDOWS_HANDLE Điều khiển theo cửa sổ sẽ không chiếm chuột

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H18_USE_HOTKEY Bạn muốn dùng các phím nóng thì phải chọn vào đây sau khi soạn xong kịch bản các tổ hợp phím nóng:

i. Ctrl + R : Thực thi kịch bản.

ii. Ctrl + S: Dừng kịch bản đang chạy.

iii. Ctrl + P: Tạm dừng kịch bản.

iv. Ctrl + Shift + I: Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H19_ADD Thêm dòng lệnh vào cuối lưới.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H20_ADDB Thêm dòng lệnh vào ngay phía dưới dòng được chọn trên lưới.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H21_SAVE_EDIT Cập nhật lại dòng lệnh đang được chọn.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H22_REMOVE Xóa dòng lệnh đang được chọn.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H23_UP Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn lên trên.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H24_DOWN Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn xuống dưới.

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H25_RUN Chạy kịch bạn đã tạo: Khi đã có kịch bản bạn muốn thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + R

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H26_PAUSE Tạm dừng thực thi kịch bản: Khi nào bạn muốn tạm dừng thực thi kịch bản thì hãy chọn vào nút này, phím tắt là Ctrl + P

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H27_STOP Dừng thực thị kịch bản: Khi bạn muốn dừng thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + S

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H28_REPEAT Kịch bản lập lại: Bạn có thể cho phép kịch bản của bạn thực thi 1 lần, nhiều lần hay vô hạn.


Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H29_REPEATS
H6. Kịch bản lập lại

- Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H30_RECORDER Ghi lại thao tác chuột và phím: Chức năng này giúp bạn tạo một kịch bản nhanh hơn và chính xác hơn về thơi gian chờ.

Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H34_RECORDERS
H7. Ghi lại chuột & phím


i. Bắt đầu ghi lại thao tác chuột và phím.

ii. Tạm dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.

iii. Dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.

- Quản lý chương trình: Chức năng này giúp bạn Ẩn và Hiện một cửa sổ nào đó. Ví dụ bạn muốn ẩn cửa sổ Calculator thì bạn tìm dòng nào có từ “Calculator” và dùng chức năng Hight light.

Giới thiệu Akampro đăng ký 1 năm 100k H35_MANAGE_WINDOW
H8. Ẩn/hiện một cửa sổ

4. Phím nóng đặt biệt của chương trình:
- "CTRL + R": Thực thi kịch bản.

- "CTRL + S": Dừng thực thi kịch bản.

- "CTRL + P": Tạm dừng thực thi kịch bản.

- "CTRL + SHIFT + I": Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.

5. Thông tin liên hê:
- Liên hệ Yahoo : huynhvantham@yahoo.com -> Quản lý bản quyền Akam -> 100.000 VND 1 năm nếu bạn muốn có Auto post Siêu Cấp thì liên hệ đăng ký .Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết